„43 години след това“

На 28 юли от 18.00 часа в галерия „ Серякова къща” ще се открие  изложба живопис и графика на Валентин Щинков и Иван Хаджийски.

Първата си съвместна изложба художниците Валентин Щинков и Иван Хаджийски са нарекли „43 години след това”. Те не са само колеги, но и добри приятели. Преди 43 години е началото на тяхното пътуване от приятелството към творческата безкомпромисност и естетическото съвършенство в съзиданието. Пътуване в една посока: към експеримента, духовната независимост,  личната социална и творческа свобода. За тях изкуството и творческия процес са висша форма на съществуване. Те притежават безкомпромисна критичност, а към стиловото безвкусие, имитацията и повторяемостта са непреклони.  

В естетиката на Хегел има един интересен образ на „снетото съзерцание”: момчето се сближава с природата, докато хвърля камъни в реката и се възхищава на образуващите се по повърхността ѝ кръгове. Ала от един момент нататък момчето започва да вижда в реката тъкмо собственото си дело.

Творбите носят особена вътрешна сила, която ни тласка към нови измерения на символични пространства, форми, цветове, емоции. Всеки импулс възникнал в душата на авторите се претворява в нови форми и цветове, които провокират в нас различни душевни състояния. Художниците са артисти в пълния смисъл на думата. Експериментаторският им дух ги отвежда на различни етапи на съзиданието.

Онова, което вълнува Валентин Щинков и Иван Хаджийски  си остава скрито под повърхността, под материята. Техният вечно търсещ артистичен дух и дълбока чувствителност ще продължават да изненадват, разкривайки непознати страни от една творческа вселена с висок художествен хоризонт, стъпили здраво върху големите камъни по своя път.