МИНАЛИ СЪБИТИЯ  В ГАЛЕРИЯ

„СЕРЯКОВА КЪЩА“

Поетично-музикална вечер с Петър Чухов и Иван Христов

Откриване на Великденската Изложба 

Концерт Para Hot Jazz

В рамките на събитието „Нощ в музея”.

Среща-разговор с Мария Касимова – Моасе.

Среща-разговор с проф. Цочо Бояджиев