Столът като символ

На 12 Февруари 2019 г. в Галерия “Серякова къща” се откри изложбата „СТОЛЪТ КАТО СИМВОЛ”.

Тя представи влиянието на европейския дизайн и архитектура в следоосвобожденска България. 

Експозицията беше е посветена на 150 годишнината от обявяването на Троян за град и е част от изложбите състояли се през месец юни 2018 г. в град София  (в галерия „Средец“ на Министерство на културата и галерия “Intro”).  Новото в нея е, че ще бъде представено  СТОЛАРСКОТО ИЗКУСТВО В ТРОЯН  – ОТ ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО ДО СЪВРЕМЕННАТА ИНДУСТРИЯ.

 Проектът проследява европейското влияние върху развитието на архитектурата и мебелното производство в България, и в частност в град Троян, в периода от Освобождението до края на Първата световна война, в контекста на един от неговите най-ярки образци – столът

В каталог, посветен на експозицията, е отделено специално място на троянското столарско производство и неговото развитие в годините – от занаятчийството до съвременната индустрия. 

 Представената колекция показва еволюцията на стола у нас, както и старинни предмети характерни за епохата. В паралел, темата е доразвита в творбите на значими, съвременни български и европейски артисти, пресъздаващи тяхното възприятие за заобикалящия ги свят чрез символиката на стола.

 Изложбата беше открита от изкуствоведката д-р Боряна Вълчанова, която е автор на изискан придружаващ двуезичен каталог.  Текстовете в него са подготвени от нея, съвместно с директорката на Музея на занаятите Елеонора Авджиева, а се отпечатва с финансиране от фирмите производители на столове в Троян.

 В изложбата участват избрани творби на художниците: Стефан Божков, Кольо Карамфилов, Вихрони Попнеделев, Зоран Мише, Горан Тричковски, Димо Колибаров, Лора Пармакова, Мирослав Богданов, Валентин Щинков, Георги Цачев, Иван Хаджийски, Димитър Яранов, Ива Яранова, Димитър Димов, Красимир Добрев, Красимир Карабаджаков, Валентин Узунов, Румен Нисторов, Владимир Киров, Светла Кирова, Пламен Петров, Валери Чакалов.

 Изложбата е инициирана от Община Троян, в партньорство с галерия „Серякова къща”, софийската галерия „Интро” и Сдружение на дървопреработвателите и мебелопроизводителите „Троян-Мебел”. 

Снимки от изложбата

Видео от изложбата